Om Dot United AB

Många av företagets kunder finns i små och mellanstora företag samt inom offentlig verksamhet. Ryggraden i företaget är IT-konsulttjänster för kunder inom avancerad systemutveckling och programmering samt produktutveckling av egna mjukvaruprodukter som stöd för detta.

Det flesta externa uppdrag sker på löpande räkning men företaget är inte främmande för fast pris åtaganden på kundens initiativ. Företaget har också genomfört ett antal samfinansierade projekt med kunder och externa finansiärer vilket resulterat i ett antal lyckade externa produkter. Förvaltning av programvara sker oftast till fast pris och via ett supportavtal. 

 

Företaget har utvecklat metoder för att snabbt kunna leverera det kunden behöver och samtidigt kvalitetssäkra kundleveranser så kunden blir nöjd. Bilden till vänster visar företagets arbetsprocess för ett nytt uppdrag. Ett första steg är en workshop med kunden där kundens behov och de funktioner som behöver vara med i kundleveransen klargörs. Nästa steg är en offertförhandling. Väljer kunden och Dot United AB sedan att gå vidare i ett projekt inleds utvecklingsfasen direkt.

Hur lång tid ett utvecklingsprojekt tar beror ofta på att man planerat projektet väl. Ett viktigt nästa steg är därför en integrationsplanering och en test och kvalitetssäkring av vår leverans därefter.

När väl en driftsättning av leveransen är gjord övergår vi i en drift och underhållsfas och kan då utvärdera projektet tillsammans med kunden. Ofta leder det till en ny behovsanalys och ett nytt utvecklingsprojekt tar vid.

Dot United systemutvecklingPå senare år har moderniseringen av webb och utvecklingen av appar till mobiler blivit allt viktigare för våra kunder. Under de senaste åren har företaget därför bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete och tagit fram ett antal generella produkter som stödjer databashämtningar bakom webb och appar.

Utvecklingsmetod

Då företaget bedriver flera projekt parallellt har vi en väl utvecklad projektstyrningsmodell och använder ett strukturerat arbetssätt. Vår kod tar vi fram i en .NET  miljö samt i en avancerad utvecklingsmiljö.