Dot United AB kan arbeta snabbt och effektivt genom att vi använder en avancerad .NET miljö och Scrum som utvecklingsmetod för nya IT projekt. Det är viktigt i utvecklingsprojekten, att kunna göra en bra integration mellan befintliga datasystem och nya tjänster åtkomliga via webb eller appar. Förvaltning av gammal kod blir också allt viktigare för våra kunder. Det kan vara mycket investerat i en existerande IT miljö och vi brukar söka skydda de IT investeringar som redan är gjorda ( att inte röra den kod som fungerar) utan integrera nya lösningar med de gamla så fokus blir på de tillägg som behövs.

Ofta behövs det då en dataförädling och framtagande av nya tjänster på serversidan. Vi skriver den mjukvara som behövs. Vi använder vår systemkunskap om hur man utvecklar stabila IT tjänster till att få befintliga tjänster att fortsätta fungera vid programmering av ny funktionalitet samt att dataflöden ska bli så effektiva som möjligt bakom e-handelssidor och appar.

Våra kunder använder kommersiellt tillgängliga tjänster (ofta gratistjänster) som vi anpassar mjukvaran till efter kundens behov. Det finns idag väldigt många bra gratisverktyg att använda för hemsidor och utveckling av appar. Ofta behövs en systemutveckling och nya funktioner bakom hemsidorna som inte finns med i grundversionen. Många kunder väljer idag verktygen WordPress och WooCommerce för sina hemsidor och sedan anlitar man ett företag som anpassar hemsidorna. Det är viktigt att det blir en bra systemutveckling så att hemsidorna fungerar effektivt med databaser och affärssystem bakom. Vi skriver programkod som kunden behöver utöver det som är standard i verktygen.

 

 

Det är viktigt att underhålla hemsidor samtidigt som det gäller att följa med i den tekniska utvecklingen så att webben innehåller aktuell information och sökordsoptimering. Vi hjälper kunder idag både med att underhålla existerande hemsidor och IT tjänster samt migrera från t ex en Drupal och EPiServer miljö till en WordPress miljö när de behöver ny funktionalitet som de inte hittat i de andra verktygen. Vi skriver de programkoder som behövs bakom hemsidorna i bl a PHP, AJAX och jQuery. WordPress har mycket stöd för att editera texter, lägga till bilder eller lägga till ny funktionalitet i för kunden. Kunden kan då efter leverans själv editera det mesta på webben.

Automatiserat flöde från redaktion till webb, oberoende av plattformar? Det kan vi ordna. Vi hanterar allt från exporten i era redaktionella verktyg oberoende vilka ni använder. Med hjälp av NewsPublish™ kan ni sedan publicera eller schemalägga artiklarna på webben. Stylade och klara. 

Ja det är nu möjligt via NewsPush™. Ni anlitar oss som programmerare så sätter vi upp en push-miljö där ni väljer när ni vill pusha ut era nyheter till era appar. Det fungerar på iOS, Android och Windows Phone. Ni kan även logga in på sajten via mobil eller desktop om ni inte sitter inloggad i ert cms och skicka en push om det är på timmar när ni inte har er redaktion bemannad. 

 

Dot United AB erbjuder våra kunder rådgivning inom IT frågor och produktutveckling. Vi ingår ofta i utvecklingsforum hos våra kunder för att kunden önskar snabba på processen från idé till färdig produkt.

Det är viktigt som kund att man får snabb hjälp och stöd när det behövs också efter leverans. Det är viktigt för oss också. De flesta av våra kunder tecknar supportavtal som säkerställer att vi snabbt kan åtgärda supportärenden till kunden. Vi behåller då åtkomst till kod och system.

Några exempel på våra uppdrag

Kontakta oss idag på +46 18 444 04 55 | kontakt@dotunited.se
Dot United AB kontaktsida