Systemutveckling och förvaltning av mjukvara i Knivsta

duab_office

Programmering och underhåll av kod

Dot United AB kan arbeta snabbt och effektivt genom att vi använder en avancerad .NET miljö och Scrum som utvecklingsmetod för nya IT projekt.

Det är viktigt i utvecklingsprojekten, att kunna göra en bra integration mellan befintliga datasystem och nya tjänster åtkomliga via webb eller appar. 

Förvaltning av gammal kod blir också allt viktigare för våra kunder.

Det kan vara mycket investerat i en existerande IT miljö och vi brukar söka skydda de IT investeringar som redan är gjorda. Ni behöver inte alltid  röra den kod som fungerar.

Istället integrerar vi nya lösningar med de gamla så fokus blir på de tillägg som behövs.

IT-konsulting och rådgivning

Dot United AB erbjuder våra kunder rådgivning inom IT frågor och produktutveckling. Vi ingår ofta i utvecklingsforum hos våra kunder för att kunden önskar snabba på processen från idé till färdig produkt.

Det är viktigt som kund att man får snabb hjälp och stöd när det behövs också efter leverans. Det är viktigt för oss också. De flesta av våra kunder tecknar supportavtal som säkerställer att vi snabbt kan åtgärda supportärenden till kunden. Vi behåller då åtkomst till kod och system

Dataförädling och effektiva flöden

Ofta behövs det då en dataförädling och framtagande av nya tjänster på serversidan.

Vi skriver den mjukvara som behövs. 

Vi använder vår systemkunskap om hur man utvecklar stabila IT tjänster till att få befintliga tjänster att fortsätta fungera vid programmering av ny funktionalitet samt att dataflöden ska bli så effektiva som möjligt bakom e-handelssidor och appar..

Systemutveckling av WordPress

Våra kunder använder kommersiellt tillgängliga tjänster (ofta gratistjänster) som vi anpassar mjukvaran till efter kundens behov. Det finns idag väldigt många bra gratisverktyg att använda för hemsidor.

Ofta behövs en systemutveckling och nya funktioner bakom hemsidorna som inte finns med i grundversionen.

Många kunder väljer idag verktygen WordPress och WooCommerce för sina hemsidor och sedan anlitar man ett företag som anpassar hemsidorna. Det är viktigt att det blir en bra systemutveckling så att hemsidorna fungerar effektivt med databaser och affärssystem bakom. Vi skriver programkod som kunden behöver utöver det som är standard i verktygen.