Systemutveckling och förvaltning av mjukvara i Knivsta

duab_office

Programmering och underhåll av kod

Dot United AB arbetar snabbt och effektivt genom att vi använder en avancerad .NET miljö och Scrum som utvecklingsmetod för nya IT projekt.

Det är viktigt i utvecklingsprojekten, att kunna göra en bra integration mellan befintliga datasystem och nya tjänster åtkomliga via webb eller appar. 

Förvaltning av gammal kod blir också allt viktigare för våra kunder.

Det kan vara mycket investerat i en existerande IT miljö och vi brukar söka skydda de IT investeringar som redan är gjorda. Ni behöver inte alltid  röra den kod som fungerar.

Istället integrerar vi nya lösningar med de gamla så fokus blir på de tillägg som behövs.

IT-konsulting och rådgivning

Dot United AB erbjuder våra kunder rådgivning inom IT frågor och produktutveckling. Vi ingår ofta i utvecklingsforum hos våra kunder för att kunden önskar snabba på processen från idé till färdig produkt.

Det är viktigt som kund att man får snabb hjälp och stöd när det behövs också efter leverans. Det är viktigt för oss också. De flesta av våra kunder tecknar supportavtal som säkerställer att vi snabbt kan åtgärda supportärenden till kunden. Vi behåller då åtkomst till kod och system